Loading...

Związki powierzchniowo czynne reagują z olejami, smarami oraz cząsteczkami tłuszczu rozpuszczając je do roztworu. Umożliwiają one używanemu przez Ciebie detergentowi lepsze zwilżenie włókien dywanu lub tapicerki, co w konsekwencji umożliwia ich lepsze czyszczenie. Cząsteczka anionowej substancji powierzchniowo czynnej posiada niewielki ujemny ładunek elektryczny, podczas gdy cząsteczka substancji niejonowej nie posiada takiego ładunku. Większość detergentów to związki anionowe lub niejonowe. Ta kwestia może być dla Ciebie ważna jedynie w kontekście kompatybilności stosowanych produktów, ponieważ anionowe substancje powierzchniowo czynne znoszą działanie substancji kationowych posiadających niewielki dodatni ładunek elektryczny. Do kationowych produktów, z którymi osoby czyszczące okrycia podłogowe mogą się zetknąć można zaliczyć różnego rodzaju środki dezynfekujące, odkażające oraz niektóre deodrisery. Zakładając, że będziesz ściśle przestrzegał instrukcji podanych na etykietach produktów, nie napotkasz na żadne problemy związane z użytą terminologią chemiczną.

Jeżeli krawędzie dywanu nie zaczęły odstawać od ściany, jego pofalowanie oznacza, że uległ on rozciągnięciu. Taki problem może wystąpić w przypadku dywanów, które mają spód wykonany z syntetycznego materiału oraz wtedy, gdy roztwór do prania był zbyt gorący i/lub jego ciśnienie podczas czyszczenia było zbyt wysokie. Zaczekaj kilka dni – niekiedy po tym czasie dywany wracają do swoich pierwotnych kształtów. W przeciwnym razie wskazane jest skorzystanie z usług osoby, która profesjonalnie zajmuje się tego typu problemami. Rozważ w udział w kursie wiedzy o produktach firmy Prochem.

Dywan skurczył się, ponieważ jest pleciony. Ponowne zmoczenie tylko pogorszy sytuację. Możliwe, że dywan będzie lepiej przylegał do powierzchni jeżeli całkowicie wyschnie. W przeciwnym wypadku oznacza to, że uszkodzenie jest trwałe. Rozważ wzięcie udziału w kursie wiedzy o produktach organizowanym przez firmę Prochem.

Najprawdopodobniej stało się tak, ponieważ dywan jest pleciony. Generalnie nie powinno się prać plecionych syntetycznych dywanów na mokro. Użyj produktu FIBERDRI lub odmów wykonania usługi.

Kurczenie jest spowodowane przemoczeniem plecionych  dywanów. Nie istnieją środki chemiczne, które są w stanie zaradzić temu problemowi. W przypadku, gdy dywan skurczył się w niewielkim stopniu, jest możliwe skorzystanie z usług osoby, która profesjonalnie zajmuje się rozwiązywaniem tego typu problemów. W przeciwnym razie dywan jest do wymiany.  Aby uniknąć kurczenia się plecionych wełnianych dywanów wskazane jest aby nauczyć się rozpoznawać ten typ okryć podłogowych oraz używać minimalnych ilości roztworów do prania lub korzystać z  metod prania przy niskiej wilgotności (na przykład z użyciem takich produktów jak FIBERDRI, PROCAPS lub FIBRE SHAMPOO). Warto rozważyć wzięcie udziału w Kursie Wiedzy O Produktach organizowanym przez firmę Prochem.

Ogólna zasada brzmi NIE, chyba, że informacja na etykiecie danego produktu mówi coś innego. Na przykład pre-spraye oraz detergenty do prania ekstrakcyjnego mogą być mieszane z takimi dodatkami jak CITRA-BOOST lub ODOUR NEUTRALISER. Środki odkażające takie jak CLENSAN lub MICROSAN nigdy nie powinny być mieszane z innymi substancjami chemicznymi. Niekiedy dozwolone jest użycie bezpośrednio jednego środka chemicznego po drugim. Na przykład po nałożeniu produktu Stain Pro można rozpylić na czyszczoną powierzchnię produkt Fibre & Fabric Rinse w celu zneutralizowania pierwszego z wymienionych. Można również użyć rozpuszczalnika, a bezpośrednio po nim produktu na bazie wody. W razie wątpliwości należy sprawdzić Karty Specyfikacji Produktów na stronie internetowej.

Niekoniecznie, nie jest to regułą. Produkty o odczynie pH równym lub niższym niż 9 są generalnie odpowiednie, aby przetestować je na produktach z wełny pod względem możliwości ich odbarwienia i zmiany tekstury. Jeżeli do prania wełnianych okryć podłogowych został użyty alkaiczny pre-spray, wskazane jest zneutralizowanie go środkiem płuczącym o odczynie kwaśnym takim jak na przykład  FIBRE & FABRIC RINSE, który ponadto spłucze różnego rodzaju pozostałości, ustabilizuję barwniki i kolory oraz zapobiegnie powstaniu brązowych przebarwień

Micro-splittery charakteryzują się innym działaniem niż pre-spraye firmy Prochem i wymagają częstszego mieszania. Najbardziej zbliżonym produktem firmy Prochem może być  PURE CLEAN. PURE CLEAN może być używany, jako pre-spray, detergent do prania ekstrakcyjnego oraz środek do prania i wywabiania plam za pomocą maszyn z obrotowymi końcówkami na które nałożony jest czepek z miękkiej tkaniny.

Zastosuj te same kryteria, co wyżej. Niektóre produkty firmy Prochem mogą być zastąpione przez inne (na przykład Crystal Green może być używany zamiast Dry Blend) jednakże niektóre z produktów nie mają odpowiedników. Sprawdź Kartę Specyfikacji Produktu na stronie internetowej.

Musimy wiedzieć następujące rzeczy:

 • Rodzaj produktu (pre-spray, detergent ekstrakcyjny, odplamiacz itp.),
 • Puder czy płyn?
 • pH produktu (lub przynajmniej informacja czy jest on bezpieczny dla wyrobów
  z wełny, uniwersalny, silnie alkaiczny itp.)

Powyższe informacje umożliwiają znalezienie w katalogu odpowiednika wśród produktów firmy Prochem bez konieczności podawania informacji o składzie.

 

Produkty obojętne mają pH w granicach 7 – 7.5. Poniżej tej wartości produkty są zaliczane do substancji o odczynie kwaśnym, natomiast, gdy pH waha się w od 8 do 12 są to produkty alkaiczne.

Aby zapobiec problemom z utrzymującym się nieprzyjemnym zapachem spowodowanym bakteriami występującymi w rozlanych płynnych produktach żywnościowych, moczem, wymiotami, odchodami lub wieloma innymi substancjami organicznymi użyj CLENSAN lub FIBREFRESH zgodnie z instrukcją na etykietach. FIBREFRESH jest bio-enzymatycznym deodriserem o szybkim i długotrwałym efekcie działania. Obydwa produkty neutralizują i degradują w bezpieczny sposób źródło przykrego zapachu. Powinny one po pewnym czasie zostać spłukane przy pomocy preparatu FIBRE & FABRIC RINSE.

 1. Jeżeli miejsce zabrudzone moczem daje się zlokalizować spryskaj je gorącym roztworem preparatu FIBRE & FABRIC RINSE oraz wykonaj ekstrakcyjne pranie
  z tym samym roztworem w zbiorniku maszyny czyszczącej. Następnie użyj URINE NEUTRALISER zgodnie z instrukcją.
 2. Jeżeli miejsca zabrudzonego uryną nie da się zlokalizować najpierw rozpyl na całej czyszczonej powierzchni preparat NEUTRA-SOFT®, a następnie wykonaj z jego użyciem płukanie ekstrakcyjne. Powtarzaj tę strategię za każdym razem w celu kontroli zapachu w obiektach gdzie występuje omawiany problem.
 3. Używaj ODOUR FRESH jako deodrisera.
 4. Alternatywnie przeprowadź czyszczenie w standardowy sposób, po czym wykonaj dezynfekcję za pomocą preparatu Wykonaj płukanie ekstrakcyjne wykorzystując środek o nazwie, FIBRE & FABRIC RINSE.

Podjąłem się usługi uprania wykładziny, która ma zapach moczu pochodzącego od szczeniąt lub kociąt. Który z produktów w tym przypadku jest najbardziej wskazany?

Wszystkie z wyżej opisanych strategii mogę znaleźć zastosowanie również w przypadku rozwiązania problemów z zapachem wynikającym z zabrudzenia wykładziny moczem pochodzącym od zwierząt. Rozpylenie preparatu URINE NEUTRALISER da najlepszy efekt utrzymania zapachu w przypadku, gdy czyszczona powierzania została świeżo zabrudzona moczem. Jeżeli mocz przeniknął strukturę wykładziny aż do podkładu lub sklepienia, aby wyeliminować problem z zapachem będzie konieczne jej zwinięcie
i spryskanie sklepienia produktem URINE NEUTRALISER.

Wyczyść dywany w standardowy sposób dodając do roztworu piorącego FRESH BREEZE ODOUR NEUTRALISER lub A222. Może on również zostać rozpylony na powietrznię dywanu, a następnie wypłukany za pomocą ekstrakcji. W celu rozwiązania problemu z odorem pochodzącym od psów w miejscu gdzie najczęściej leżało zwierze użyj TRAFFICLEAN lub jakiegokolwiek innego pre-sprayu z dodatkiem rozpuszczalnika CITRA-BOOST w celu wyeliminowania naturalnych oleistych substancji z futra psa. Wykonaj płukanie ekstrakcyjne z użyciem preparatu FIBRE & FABRIC RINSE.

Jeżeli zapach nie jest spowodowany powolnym schnięciem istnieje możliwość, że  na skutek procesu czyszczenia został naruszony klej użyty w budownictwie lub służący do przyklejania wykładziny lub płytek dywanowych. Jest to problem bardzo trudny do rozwiązania. Użyj ODOUR FRESH lub ODOUR NEUTRALISER. Zapewnij dobrą wentylację. Sytuacja powinna się poprawiać po pewnym czasie. Unikaj przemoczenia dywanów podczas ponownego prania.

Trawa morska, sizal maty kokosowe, włókna kokosowe oraz juta to naturalne okrycia podłogowe, które nie mogą być czyszczone na mokro, jak również nie mogą być poddawane procesowi usuwania plam, ponieważ na skutek tego powstaną na nich owalne przebarwienia oraz istnieje bardzo duże ryzyko, że się skurczą. Do ich czyszczenia użyj FIBERDRI (nie będzie to łatwe, ponieważ będzie trudno usunąć ten środek ze ścisłego splotu okrycia podłogowego) lub alternatywnie użyj do tego celu preparatu BONNET BUFF oraz maszyny czyszczącej z obrotowymi końcówkami, na które osadzony jest czepek z miękkiej tkaniny.

Prochem Europe nie produkuje środków insektobójczych. W przypadku poważnych problemów z insektami należy doradzić klientowi, aby skontaktował się z firmą specjalizującą się tępieniem szkodników. Łagodne problemy z insektami daje się zazwyczaj rozwiązać za pomocą czyszczenia ekstrakcyjnego gorącą wodą oraz odkażanie poprzez rozpylenie produktu CLENSAN.

Jeżeli dywan zaczął farbować, problemu nie da się już usnąć. Zawsze testuj wszystkie produkty na każdym kolorze przed użyciem. Nakrycia podłogowe wykonane z jedwabiu nigdy nie powinny być czyszczone na mokro. Zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie firmy Prochem i rozważ podjęcie oferowanego przez nią kursu wiedzy o produktach.

Są to plamy spowodowane nadmiernym wysuszeniem tych obszarów dywanu lub filtracją powietrza. Użyj ULTAPAC RENOVATE lub FILTER OUT przed praniem całej powierzchni. Jeżeli dywan jest wykonany z wełny, zneutralizuj jego powierzchnię za pomocą FIBRE & FABRIC RINSE.

Jeżeli linie biegną w tym samym kierunku co deski podłogowe i są od siebie oddalone
w równych odległościach, najprawdopodobniej problem spowodowany jest nadmiernym wysuszeniem w obszarze przebarwień. Dywan nie posiada nieprzepuszczalnej warstwy i w celu zapobiegnięcia powstaniu tego typu problemów powinna zostać użyta folia z polietylenu. Smugi tego rodzaju najprawdopodobniej uwidoczniły się podczas zwykłego czyszczenia dywanu lub prania ekstrakcyjnego. Użyj w tym wypadku ULTRAPAC RENOVATE lub FILTER OUT. Wypłucz ekstrakt za pomocą FIBRE & FABRIC RINSE. Doradź klientowi, aby umieścił pod dywanem nieprzepuszczalną folię w celu zapobiegnięcia ponownemu pojawieniu się tego typu problemów.

FLUOROSEAL PLUS firmy Prochem lub Scotchgard firmy 3M.

Nanieś je za pomocą rozpylacza ciśnieniowego z końcówką typu fan tip na świeżo wyczyszczony, niewysuszony jeszcze dywan. Po rozpyleniu użyj szczotki, aby wspomóc wniknięcie substancji w jego strukturę. Jeżeli dywan jest nowy, odkurz a następnie zwilż go za pomocą roztworu FIBRE & FABRIC RINSE.  Scotchgard może zostać użyty na suchy, odkurzony dywan, ale powinien zostać uprzednio rozcieńczony w proporcjach 1 do 1. Nie chodź po dywanie aż do momentu jego całkowitego wyschnięcia.

Osoba wykonująca usługę nie jest w stanie zagwarantować, jak długo będzie trwał efekt działania omawianych preparatów. Jest on zależny od natężenia ruchu w pomieszczeniu
i częstotliwości czyszczenia dywanu lub wykładziny.

1 litr preparatu powinien wystarczyć 30 – 50 m2 w zależności od grubości okrycia podłogowego oraz gęstości wykładziny lub dywanu.

Nie. Użyj AQUA SEAL FABRIC PROTECTOR  na wilgotne, nadające się do czyszczenia tkaniny oraz FABRIC SEAL do tkanin, które mogą być prane jedynie na sucho. Zapoznaj się z etykietami na produktach.

Pojawienie się wyżej wymienionych brązowych plam może mieć trzy przyczyny.

 1. Bród z wewnętrznych warstw dywanu przenika na zewnątrz.
 2. Plama spowodowana najprawdopodobniej wcześniejszym wylaniem na dywan kawy lub herbaty zaczęła przenikać na zewnątrz.
 3. Zbrązowienie jest spowodowane ligniną uwolnioną z juty plecionego dywanu, ponieważ podczas czyszczenia została użyta zbyt duża ilość płynnych detergentów.

ŚRODKI ZARADCZE:

Przetestuj fragment zaplamionej powierzchnie pre-sprayem. Jeżeli mamy do czynienia z pierwszą z wyżej wymienionych przyczyn problemu, brud podczas wycierania przeniknie do powierzchni użytej do wytarcia absorbującej tkaniny. Przebarwiania pochodzące z garbników lub ligniny nie przenikają na zewnątrz.

 • Jeżeli przyczyną brązowej plamy jest zwykły brud ponownie wyczyść zabrudzoną powierzchnię a następnie bardzo szybko ją wysusz tak, aby zapobiec ponownemu jego przesączeniu. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że plamy pochodzą z kawy lub herbaty (w bezpośrednim sąsiedztwie ekspresu do kawy; dywan nie jest pleciony) użyj preparatu COFFEE STAIN REMOVER.
 • Jeżeli brązowa plama pochodzi z celulozy (dywan jest pleciony) użyj do jej wywabienia preparatu BROWNING PRESCRIPTION. Do dużych powierzchni zastosuj BROWNING PRESCRIPTION AND FIBRE SHAMPOO z użyciem maszyny czyszczącej z obrotowymi końcówkami. Bardzo szybko wysusz powierzchnię przy pomocy dmuchawy, wytarcia suchą tkaniną absorbującą wilgoć lub inny sposób, aby zapobiec ponownemu przesiąknięciu substancji odpowiedzialnych za pojawienie się plam.

Jeżeli płytki dywanowe mają spód z bitumenu, najprawdopodobniej nastąpiło rozpuszczenie
i przesiąkniecie tej substancji, co jest nieodwracalne i płytki nadają się tylko do wymiany. W przyszłości zidentyfikuj spód płytek przed wywabianiem plam oraz użyj CITRUS GEL  do zabrudzeń pochodzących z olejów/kosmetyków/gum do żucia itp. Jeżeli płytki nie mają bitumenowych spodów prawdopodobnie olej ukryty w głębszych warstwach płytek podczas wywabiania plam przesączył się na ich powierzchnie i konieczne jest powtórzenie procesu.

Jeżeli problem nie jest spowodowany zwykłym zabrudzeniem (przetestuj zabrudzoną powietrznię za pomocą pre-sprayu, zwykły brud przesiąknie w kierunku czyściwa
o właściwościach absorpcyjnych) oraz nie jest wynikiem wylania na wykładzinę kawy lub herbaty winę ponoszą najprawdopodobniej barwniki, które zmieniły kolor na skutek zużycia lub zabrudzenia. Szczególnie podatne na wspomniane czynniki są barwniki o błękitnym kolorze. Uszkodzenie jest najprawdopodobniej trwałe i nieodwracalne.

Rozpyl SHOCKAWAY na czysty, odkurzony dywan.

Jedno 5 litrowe opakowanie rozpuszczone w wodzie w proporcjach 1 do 8 wystarcza na około 450 m2.

Nie da się tego precyzyjnie określić, ponieważ preparat będzie się zużywał na skutek tarcia, tak więc będzie to zależało od tego jak intensywnie pomieszczenie będzie użytkowane. Również na długość działania tego produktu znaczący wpływ mają czynniki atmosferyczne.  Klient powinien być zachęcony do stosowania innych metod zapobiegania elektryzowaniu się dywanów takich jak barierowe maty antystatyczne oraz podniesienie relatywnej wilgotności powietrza. SHOCKAWAY może być również używany do twardych powietrzni, jednakże z zachowaniem pewnych środków ostrożności, ponieważ naniesienie zbyt dużych ilości może sprawić, że twarda powierzchnia stanie się śliska.

Dzieci, niemowlęta oraz zwierzęta domowe nie powinny przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc, w których wykonywane są prace czyszczące do momentu wyschnięcia dywanu.  Nie ma dowodów na to, że może stanowić to zagrożenie dla ich zdrowia lub bezpieczeństwa, jeżeli przebywają one w innej części domu. Jednakże w przypadku jakichkolwiek wątpliwości wskazane jest, aby na czas procesu czyszczenia i schnięcia opuściły one również dom.

Ponieważ nie wiemy dokładnie na co klient jest uczulony, osoba wykonująca usługę nigdy nie powinna dawać gwarancji, że czyszczenie dywanu nie wywoła żadnej reakcji alergicznej lub astmatycznej. Gdy wykonywana jest powyższa praca, klient nie powinien przebywać w pokoju, a jeżeli jest to możliwe, wskazane jest, aby na wszelki wypadek na czas schnięcia dywanu opuścił dom. Zaproponuj produkt PURE CLEAN, który jest bezzapachowy i nie zawiera mydła, wybielaczy optycznych, enzymów oraz rozpuszczalników. Pokaż klientowi Kartę Specyfikacji Produktów. Pozostaw w jego gestii decyzję o wykonaniu usługi i nie dawaj stuprocentowej gwarancji.

Powyższe informacje są podane jedynie, jako wskazówka. Prochem Europe nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze sposobu stosowania swoich produktów.

O SKLEPIE

 • Global-Clean jest organizacją dla klientów biznesowych oraz firm zajmujących się utrzymaniem czystości. Wszelkie rozbieżności oraz zniszczenia muszą być zgłoszone natychmiast. Global-Clean nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach. W związku z restrykcjami przestrzegania kontroli jakości, raz otwarte chemikalia nie podlegają zwrotom. Wszystkie rzeczy z FV pozostają własnością Global-Clean do czasu zaksięgowania pełnej płatności.

 • Global-Clean Bale 3, 08-124, Mokobody 

 • ING77105018941000009090278582
 • 0048 660-859-752