leasingLeasing operacyjny a finansowy – konsekwencje podatkowe

Najważniejsza różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym tkwi w konsekwencjach podatkowych obydwu umów. W leasingu operacyjnym wszystkie opłaty leasingowe, w pełnej wysokości, stanowią koszt uzyskania przychodu u korzystającego. W leasingu finansowym natomiast, kosztem jest tzw. część odsetkowa opłaty oraz amortyzacja przedmiotu.

Wartość wykupu i okres trwania umowy

Kolejnymi istotnymi różnicami są minimalny okres umowy leasingu i tzw. wartość wykupu. W leasingu operacyjnym obie te zmienne ustalone są przez obowiązujące przepisy, natomiast w leasingu finansowym mogą być dowolnie ustalone przez strony umowy.

Sposób przechodzenia własności

Ostatnią cechą różniącą leasing operacyjny od finansowego jest sposób przechodzenia własności leasingowanego dobra na korzystającego. W leasingu finansowym własność przedmiotu po zakończeniu umowy automatycznie przechodzi na korzystającego.

W umowie leasingu operacyjnego natomiast, dotychczasowy korzystający ma prawo do zakupu przedmiotu po leasingu, zwykle przez oznaczony okres czasu, z którego może skorzystać bądź nie.

Leasing operacyjny Leasing finansowy
Okres leasingu dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu. Max 60 miesięcy. Min. 6 miesięcy Max. 60 miesięcy
Amortyzacja Po stronie leasingodawcy Po stronie leasingobiorcy
Koszt uzyskania przychodu Leasingobiorca zalicza w koszty raty leasingowy netto wraz z opłatą wstępną Leasingobiorca zalicza w koszty amortyzację oraz część odsetkową rat leasingowych
Podatek VAT Doliczany do każdej raty leasingowej Płatny w całości z góry wraz z pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu leasingu
Wykup Zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu Nie istnieje (0%) – wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością leasingobiorcy

Przykłady Leasingu finansowego i operacyjnego do pobrania w formacie .pdf

Przykład Leasing Operacyjny

Pobierz w formacie PDF

Pobierz

Przykład Leasing Finansowy 24msc

Pobierz w formacie PDF

Pobierz

Przykład Leasing Finansowy 12msc

Pobierz w formacie PDF

Pobierz

Skorzystaj z opcji leasingowych kupując u nas.
www.chemiadoprania.pl